04/12/2016

• Vết thương...

Người ta không thể cứ day đi day lại những lỗi lầm hoặc niềm đau của kẻ khác dù chính bản thân họ gật đầu: "Ừ! Không có gì."
Chẳng khi nào là không có gì đối với những đau và cũng chẳng có câu chuyện gì là quên hẳn được. Vết thương nào cũng sẽ để lại sẹo và dù thực sự đã không còn đau nữa rồi thì người ta vẫn luôn biết rằng, nơi ấy đã từng tồn tại một vết thương. Luôn luôn là thế!