14/02/2016

• Nằm nghiêng...

Mỗi lần nằm nghiêng mình hay chảy nước mắt, không phải khóc cũng chẳng buồn phiền chi. Và những lúc như thế nằm cạnh An, em ấy đều luống cuống đưa tay lau rồi dùng tay đặt lên khóe mắt mình như kiểu muốn giữ lại tất cả chúng. An thều thào:
- Con gái như Nhung đa cảm đến nao lòng, sau này em sợ người ta làm khổ Nhung...


Phải thương An nhiều hơn.Mai lại về nhà. Phải xa An nữa rồi.
Và 1 tuần nữa vào lại SaiGon .
Phải chuẩn bị thôi. Cho 1 guồng quay mới...