14/01/2014

• Vô tâm...
Tôi có thể đi một mình. Tôi chẳng bao giờ sợ điều đó. 
Vì quanh tôi vẫn còn đó những con người đang dõi theo bước chân tôi. 

Tôi chỉ sợ khi xung quanh mình đông đủ những hình hài nhưng nhuốm một màu trống rỗng vô tâm…