01/01/2014

• Cô gái ấy....Trên hành lang dài, một mình cô gái ngồi đó. 
 Gió mùa đông bắc hun hút, thổi bay giọt nước mắt nghiêng nghiêng trên khuôn mặt đầy những mệt mỏi của cô.

Không có ai bên cạnh cô gái đáng thương.

Cô ấy là một con chim cô độc.