22/07/2017

• Kiếp sau nhất định mình sẽ thương nhau...
"Nay anh đọc lại tin nhắn giữa chúng ta. Trong những dòng tin nhắn cuối cùng em gửi, em trách rằng anh không thương em. Anh bảo có chứ, anh thương... nhưng em không tin.

Rồi em bỏ anh đi mãi. Bất ngờ như ngày em đến. Bỏ anh lửng lơ chưa kịp giải thích một lời.
Anh thương em. Em ạ! Anh thương em cho đến tận lúc em rời bỏ thế giới này. Thương đến suốt cuộc đời anh còn phải sống.

Anh sẽ thương em đến tận cuộc sống tiếp theo sau khi anh hoá thành cát bụi. Anh sẽ thương em mãi.

Nợ kiếp này chưa dứt, kiếp sau nhất định mình phải trả cho nhau."


Đọc tiếp ...