08/12/2016

• Yên Chi..
Tôi là một người dễ cảm thấy cô đơn. Trong bất kể môi trường nào đều dễ thấy bản thân nhỏ bé và lọt thỏm so với tất cả mọi người.
Mọi thứ tôi có đều nhạt nhòa, không giỏi thật sự nhưng cũng chưa phải không biết chút nào. Tôi luôn lửng lơ ở tầng trung giữa.
Chính vì vậy mà những cảm giác thiếu an toàn, cô đơn hay tự mình buồn, nhiều khi xảy đến như một thói quen...