19/11/2016

• Phía sau cô gái...
Làm một cô gái độc thân thì đừng bao giờ trách người ta không giúp mình, cũng đừng trách người ta không quan tâm tới mình.
Sống trên đời này, chúng ta đều là một cá thể độc lập, đau khổ khó chịu gì đó đều phải tự mình trải qua.
Đá không rơi vào chân người khác thì họ sẽ không hiểu được nó đau như thế nào, cũng như không hiểu được cảm giác của bạn.
Trên đường đời, chúng ta đều là những hành khách cô độc, giống như bạn uống nước vậy, ấm lạnh chỉ tự mình biết, người có thể giúp bạn cũng chỉ có chính bản thân bạn mà thôi.

- BB -