08/11/2016

• Dừng..

Tôi đã từng đi những đoạn đường không mấy trơn tru để tìm cho mình một hạnh phúc có thể bao bọc lấy tôi và cho tôi một cảm giác an toàn và say đắm.
Nghe có vẻ hơi yếu đuối, nhưng quả thật tôi cũng rất cần những cảm giác an toàn . Tôi không muốn mình sẽ trượt dài trong lo âu hay lấp lửng dày vò  trong thoáng chốc rồi khi hết hứng thú rời ra không tạm không biệt...