03/09/2016

• Em sẽ đến.


"Đôi khi lý trí muốn dừng tình cảm sai lầm lại để bản thân hạnh phúc, nhưng không được.
 Con người, đơn giản là thích chạy theo những thứ khiến họ khổ sở hơn là thích ở bên những thứ vốn dĩ có thể khiến họ vui cười."