13/08/2016

• 4 Quotes...
1. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó thế này, khi người ta bình thản với việc không có mình ở bên cạnh, thì có nghĩa là trong họ mọi thứ về mình đã không còn trọn vẹn nữa rồi...

2. Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé.
Nhưng một khi tôi đã tin. Thì thật sự rất tin.

3. - Mất bao lâu để thay đổi 1 người?
- Không bao giờ, trừ khi người ta muốn vì mình mà thay đổi. Chẳng ai thay đổi được ai trong cuộc đời này cả...

4. Việc đau lòng nhất là làm người-thừa trong cuộc sống của ai đó.


- Thiên Lam -