31/05/2016

• Góc khuất...

Trong lòng mỗi người luôn có một góc khuất, họ không muốn nói ra nhưng lại mong người khác sẽ biết, chỉ vì nó mãi nằm yên không có lối thoát nên họ dùng nó để tự dằn vặt mình. Khi ai đó đưa tay chạm vào để mang góc khuất ấy ra ngoài, họ lại sợ người ta thấy được chứ không thể thấu hiểu.

Rồi tự thất vọng giấu nhẹm vào bên trong, tiếp tục tự dằn vặt mình…


- IPhong -