04/05/2016

• Chốn nương thân...

Tôi chẳng mạnh mẽ chút nào. Tôi yếu đuối chết đi được.
Ngày xưa mỗi khi gặp chuyện gì không như ý, tôi khóc như mưa.
Giờ tôi không khóc nữa, nhưng tôi sẽ bị cuốn vào nỗi buồn trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhanh thì vài tiếng đồng hồ, dài hơn thì vài ngày, dài hơn nữa thì trầm cảm nhẹ trong vài tháng...

- Chốn nương thân | Minh Thi -