17/05/2016

• Biến mất...
Tự cảm thấy cảm bản thân mình quá vô lý và ích kỷ nên đành chọn sự im lặng để không phải làm tổn thương ai.

Mình sợ nghe 2 từ '' mệt mỏi '' kinh khủng. 2 từ đó cứ như bám riết lấy mình mãi không buông. Thật sự, không muốn ai vì mình mà mệt mỏi cả. Nên khi nghe những lời nói đó, tự nhiên lại thấy đau.

Có lẽ, mình chưa đủ sẵn sằng để được nhận tình yêu thương, hoặc là chưa đủ sẵn sàng để có thể yêu thương ai đó.

Biết là không phải. Nhưng ngay lúc này, mình ghét bản thân mình quá...
Chỉ muốn biến mất...