28/03/2016

• Đà Lạt ♫


'' Trong mơ Đà Lạt hoang sơ Đà Lạt nên thơ 
Trong xanh Đà Lạt ngát hương Đà Lạt yêu thương... ''

Đọc tiếp ...