11/12/2015

• Đêm...
12:38 AM
Lại yếu đuối nữa rồi.Đêm khuya. Có người hỏi ''Đang làm gì đó? Sao còn chưa ngủ?'' cũng bật khóc ngon lành.
Mình bị sao vậy?
Ai cho phép mình yếu đuối?

Đã bảo là đừng bao giờ rơi nước mắt vì bất kì điều gì nữa. Nhớ chưa? Nhớ cho kỹ.