31/12/2015

• Cuối cùng...


"Đi cùng trời cuối đất, rốt cuộc, cũng chỉ cần một người đến nắm tay, một người ở lại và đi cùng với ta theo những thăng trầm cuộc sống.
Một người luôn đứng về phía ta bất chấp những đúng sai của cuộc đời."


. . .
. .
.


31.12.2015
Hôm nay. Cũng là ngày cuối cùng của năm...