13/08/2015

• Đêm...1:48AM.

Đêm.

Nhận được câu hỏi ''Đang làm gì đó? '' cũng bật khóc ngon lành.


Mình yếu đuối như thế từ lúc nào vậy?