18/06/2015

• Con.Chữ.

Tôi là đứa con gái thiếu cảm giác an toàn. Vì thế không thể ở lại một chỗ quá lâu. Có ám ảnh sẽ lộ mình ra ngoài ánh sáng. Lâu không trò chuyện sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm, xung quanh xuất hiện toàn ảo giác.

 Nên phải ra sức tâm tình với những người lạ mặt, con chữ là cứu cánh duy nhất của tôi với thế giới này.-Dzei-

Đọc tiếp ...