15/05/2015

• Chợt nhớ..


Tôi chợt nhớ về những điều dang dở
Buồn gói thành kỷ niệm
Buồn lăn vào mắt sâu.
Ai cho tôi một lời an ủi, vùi quên đi hết những chênh vênh này!


-Góc Tĩnh-
Đọc tiếp ...