11/04/2014

• Mong manh...Bắt đầu một ngày mới với nhiều điều phải suy tư. Về mọi thứ. Về cuộc sống. 
Về những con người xung quanh mình. Những con người thật lẫn những bóng hình ảo ảnh xa xôi. Và ngay chính bản thân mình hôm nay, quá khứ và cả tương lai phía trước.

Đọc tiếp ...

06/04/2014

• Níu giữ mùa đông.


Tĩnh lặng là thế...
Đọc tiếp ...

01/04/2014

• Hello April...[Phố cứ thế. Mình cứ thế. Cuộc sống cứ thế. 
Và người ta. Thì chỉ có vậy.
 Biết nhiều, mà sao chẳng thể yên.]
 


Đọc tiếp ...