11/02/2014

• ' Em sẽ đến cùng cơn mưa. '


Quên là một việc đáng buồn...

Tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi.

 ....

Nếu có thể nhớ được, ta sẽ sống lại khoảnh khắc xưa kia thêm 1 lần nữa. Sống lại trong đầu mình ấy....

  

~ Em sẽ đến cùng cơn mưa | Ichikawa Iakuji ~