04/12/2013

• Mức độ của sự tổn thương.MỨC ĐỘ CỦA SỰ TỔN THƯƠNG : 

- Mức độ 1: khóc   
- Mức độ 2: tức giận 
  - Mức độ 3: im lặng
- Mức độ 4: lạnh lùng
- Mức độ 5: cười .
 
Đừng nghĩ khóc là đau nhất...vì nụ cười là mặt nạ hoàn hảo nhất của nỗi đau !