11/12/2013

• Cảm ơn...
Cảm ơn những tiếng chuông đã nhắc nhở về sự yên bình... 
Cảm ơn những đêm thấy mình lau nước mắt..
 Cảm ơn những sai lầm đã khiến mình ân hận...
 Cảm ơn cô đơn đã làm mình trở nên bao dung độ lượng, với ngày xưa…