14/11/2013

• Lời từ biệt...

 Lời từ biệt ấy như mọc cánh, bay lên bầu trời rực đỏ, mất tích trong tầng mây...

Con người sống trên đời sớm muộn cũng phải đối mặt với chia ly, đó chính là cái giá phải trả cho sự trưởng thành....